Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
sohard
sohard

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viagdziejestola gdziejestola
sohard
6390 c995 500
Reposted frommslexi mslexi viaprzysniadaniu przysniadaniu
sohard
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaprzysniadaniu przysniadaniu
sohard
sohard
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
sohard
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viaheroine88 heroine88
sohard
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
sohard
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoll oll
sohard
9001 8fc2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaimpulsivee impulsivee
7256 82bf
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
sohard
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaphilomath philomath
sohard
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola
sohard
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Żulczyk
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
sohard
5042 0a9a 500
Reposted fromfoods foods viaszlugtime szlugtime
sohard
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viasyndromsztokholmski syndromsztokholmski
sohard
sohard
8981 6287 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Nieobecność"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl