Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
sohard
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy ,,Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
sohard
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
sohard
6092 41de
5384 923d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaunmadebeds unmadebeds
sohard

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaunmadebeds unmadebeds
sohard
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaunmadebeds unmadebeds
sohard
sohard
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaunmadebeds unmadebeds
sohard
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viacammycat cammycat
sohard
sohard
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
3268 87e1 500

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi vianieplaczglupia nieplaczglupia
sohard
1327 7c56 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaeternia eternia
sohard
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
sohard
Potulne kobiety rzadko kiedy przechodzą do historii.
— Laurel Thatcher Ulrich
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
sohard
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viainvisibile invisibile
sohard
Reposted fromgruetze gruetze viainvisibile invisibile
sohard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl