Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainvisibile invisibile
sohard
3462 d33e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Od dzieciństwa wpaja się nam, by dbać o innych, a niestety niejednokrotnie pomijana jest najważniejsza lekcja, jaką jest to, by w pierwszej kolejności, jednak zadbać o siebie. Często widzę „bohaterki”, które poświęcają własne szczęście, żeby innym było dobrze. Brzmi zaszczytnie? Dla mnie to jest po prostu smutne.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/04/25/postaw-siebie-na-pierwszym-miejscu/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
sohard
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viapraesens praesens
sohard
5430 08cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sohard
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszlugtime szlugtime
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viapamieciodlegle pamieciodlegle
sohard
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viawszystkodupa wszystkodupa
9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
4117 2cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sohard
9543 2f0c
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viazyta zyta
sohard
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
sohard
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
sohard
7979 36d6 500
Reposted fromzie zie viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl