Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacytaty cytaty
sohard
0585 9be9 500
Janusz Korczak
sohard
Dzięki, że wybaczasz mi tyle.
— w prostej rozmowie
Reposted fromyourtitle yourtitle
sohard
Bycie w stanie gotowości do bycia dla kogoś, obok kogoś, z kimś, wymaga właściwie pewnego rodzaju poprzedzających ten stan faktów, które ugruntowały w sercu przekonanie, że ktoś jest nam nie tyle bliski, co chcemy by był nam bliski, ponieważ z jakichś powodów stał się dla nas ważny. Jest to kluczowa rzecz, która sprawia, że chcemy to podtrzymać, okazać drugiej osobie, a tym samym wskazać na naszą wytrwałość, cierpliwość i właśnie gotowość do bycia, lecz w domyśle bycia prawie w kimś, w jego ranach, nagości psychicznej, stanów lękowych, niedociągnięć, roztargnień, braku motywacji, nie radzenia sobie z czymś. Bycia w samym centrum słabości drugiej osoby i kochanie jej jak swojej. Kochanie to zakłada już samo w sobie całą troskę, szacunek i wszystkie inne potrzebne składniki, by dbać o drugą osobę i wyeliminować jej słabość, lub po prostu sprawić, by nie czuła się przy niej samotna. Jest w tym trochę egoizmu, gdy być może chcemy posiadać kogoś, mieć bliski kontakt, intymny z kimś, jednak, gdy sprawy nie przychodzą łatwo, gdy utrudniony jest kontakt, to relacja nabiera wręcz patosu, nostalgii, przeplatana jest mocno zróżnicowanymi emocjami, które prowadzą do cierpliwości nad procesem dojrzewania takiej relacji do miłości. Po wielu przeszkodach umiemy czekać. W nieskończoność, zwłaszcza, gdy zależy nam bardzo na wyznaczonym celu. Relacja taka jednak zdaje się być czymś więcej niż sam w sobie cel, lub też jest celem, lecz obudowanym dookoła mnóstwem innych spraw, tworzących klimat miłości i bezwględną motywację oraz chęć, by zrealizować swoje pragnienia i  być w kimś bardziej niż dla kogoś.
— A.P.
Reposted fromyourtitle yourtitle
sohard
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourtitle yourtitle
sohard
Ja tyle mam tych marzeń, a nic z nich nie ubywa, myślę sobie, że może łatwiej mi przyjdzie ruszyć się, by je spełniać, gdy z kimś się nimi podzielę, ale właściwie doskonale wiem, że kogoś aprobata nic tu nie zmienia, a jedynie wyciąga na wierzch zwykłą frustrację. Ja myślę, że właściwie nie mam pojęcia, co znaczy spełniać marzenia, bo mówienie o czymś za dużo zazwyczaj świadczy o braku pojęcia na ten temat. Jestem paskudnie, psychicznie zdewastowana rozstrojem mojego wnętrza, walką pomiędzy ambicją, a działaniem. Nie mam już przez to siły na nic. I znów zostaje pobita przez własne oczekiwania. Położona na łopatki i zanim się podniosę ze stosu swoich porażek minie kolejny, stracony rok.
— A.P.
Reposted fromyourtitle yourtitle
sohard
Reposted fromshakeme shakeme viamosiu mosiu
sohard
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapraesens praesens
sohard
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viamosiu mosiu
sohard
1854 ad62 500
Reposted fromheroes heroes viamosiu mosiu
sohard
6816 27a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamosiu mosiu
sohard
0054 f2cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamosiu mosiu
sohard
6384 24d1 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakittiesmama kittiesmama
sohard
2641 2463 500
sohard
6355 df4d
Reposted fromcalifornia-love california-love viadiedrunk diedrunk
sohard
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
Zawiodłam się na Tobie tak bardzo, jak równie mocno w Ciebie wierzyłam.
— (via tez-mam-uczucia)
sohard
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
sohard
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaolewka olewka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl