Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być całkowicie niedorzeczną, niż nudną.
— Marylin Monroe
sohard
5890 9ef9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaDurdenTyler DurdenTyler
sohard
6160 b334 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDurdenTyler DurdenTyler
sohard
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
sohard
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viatroubles troubles
sohard
0631 44fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
sohard
Nie lubię takich kategorii jak „prawdziwy mężczyzna”. „Prawdziwy” odbiera rzeczownikowi jakieś znaczenie. „Prawdziwa wolność” to już nie „wolność”.
— Jerzy Bralczyk
Reposted byDurdenTyler DurdenTyler
sohard
Ja uważam to częste przeklinanie, zwłaszcza takie przeklinanie już prawie nieświadome, za pewien rodzaj upośledzenia.

— Jerzy Bralczyk
Reposted byDurdenTyler DurdenTyler
sohard
3295 4632
sohard
1117 06a0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianienasycenie nienasycenie
sohard
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
sohard
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
sohard
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianienasycenie nienasycenie
sohard
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
sohard
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viaeternia eternia
sohard
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viaeternia eternia
sohard

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
sohard
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianienasycenie nienasycenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl