Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3744 c386
Reposted fromoolong oolong viapuremindx puremindx
sohard
6535 854b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
sohard
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viacheersbaby cheersbaby
sohard
to nie ciebie całowałam –
nie miej złudzeń

myślałam o nim
twoje usta były po prostu pod ręką
— Rupi Kaur "Mleko i miód" ♥
Reposted frompensieve pensieve viapamieciodlegle pamieciodlegle
sohard
6788 91dc 500
8197 e04e 500
Reposted fromknowledgeispizza knowledgeispizza
sohard
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viazabka zabka
sohard
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaIanKac IanKac
sohard
2350 dc84
sohard
"Miej marzenia i mierz wysoko"- powiadają.
A potem zamykają nas na 12 lat i mówią gdzie siadać, sikać i co myśleć.
— Trzynaście powodów
Reposted bypuremindxIanKac
4258 d982
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viadiedrunk diedrunk
sohard
5710 50cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadiedrunk diedrunk
sohard
było ciężko, ale udało nam się dotrzeć do twojej dorosłości.
— mama
Reposted fromyenna yenna viaruinyourday ruinyourday
sohard
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaruinyourday ruinyourday
sohard
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
sohard
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viaruinyourday ruinyourday
9766 1b66 500

saltysheltie:

Hey Isla that’s rude.

Reposted fromshisica shisica viaruinyourday ruinyourday
sohard
sohard
3854 8e34 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl